Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST ogłasza nabór wniosków o stypendium „ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST”.

Stypendium jest formą:

  • nagrodzenia opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego, który wzbogaci bazę dydaktyczną ZST i/lub będzie promował szkołę w środowisku lokalnym
  • wsparcia dla projektu będącego w trakcie realizacji i posiadającego w/w cele.

Zarówno regulamin przyznawania stypendium, jak i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Stowarzyszenie”. W bieżącym roku szkolnym wnioski należy składać do 26 maja 2023 r. na ręce p. Wicedyrektorki Beaty Łabno.

Wręczenie stypendium nastąpi w auli szkolnej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w dniu 23. czerwca br.

                                                                                            W imieniu Zarządu

                                                                                      Prezes Krzysztof Kołaciński