Stypendium szkolne 2020/2021

Informujemy, że do dnia 15. 09. 2020 r. można składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 528,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.  Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Informacji  w sprawie stypendium można  też uzyskać:
Urząd Miasta Tarnowa

 

Wydział Edukacji
Tel. 14 68 82 458

Wnioski i załączniki:

informacja o fakturach 2020

Klauzula infor. o przetw. danych osob

Oświadczenie

Procedury – Stypendia szk. o char. socjalnym (I. Chłopecka) 12.08.2018 (1)

wniosek stypendium szkolne 2020