Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020/2021

Zarządzeniem Nr 395/2020 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. ustalono termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym… W związku z tym szkoły mogą przyjmować wnioski od 25 lipca 2020 r. do 7 września
2020 r. Wszystkie informacje i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.edunet.tarnow.pl Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Informacje nt. realizacji programu można uzyskać:

Urząd Miasta Tarnowa
Wydział Edukacji
Tel. 14 68 82 454