Sukces naszych uczniów w finale OOWEE na AGH

W dniach 22-23 luty, w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu miał miejsce finał OOWEE. Rywalizacja finałowa była podzielona na dwa dni. W pierwszym dniu, zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać dwa problemy techniczne ze swojej kategorii tematycznej. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów w kategorii TeleInformatyka.
Jeden z nich przeszedł ten etap i zakwalifikował się do finałowych rozgrywek w dniu następnym.
Drugiego dnia zawodnicy odpowiadali na pytania komisji złożonej z ekspertów danej kategorii. Na punktację ostateczną składała się suma punktów z testu eliminacyjnego, części praktycznej i części teoretycznej.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę uzyskali następujące wyniki:
Madanowicz Marcin 4TI – Teleinformatyka – miejsce 9 – Finalista
Tokarz Andrzej 5TI – Teleinformatyka – miejsce 15

Tytuł finalisty uprawnia uczniów do studiowania na wybranych kierunkach technicznych z pominięciem standardowej procedury rekrutacji.
Strona konkursu:
http://oowee.agh.edu.pl/
Strona szkoły gospodarza:
https://oowee.zstmielec.pl/