Sukces naszych uczniów w finale OOWEE na AGH

W dniach 23-24 luty, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu miał miejsce finał OOWEE. Rywalizacja finałowa była podzielona na dwa dni. W pierwszym dniu, zawodnicy mieli za zadanie rozwiązać dwa problemy techniczne ze swojej kategorii tematycznej. Wszyscy nasi uczniowie z sukcesem przeszli ten etap i zakwalifikowali się do finałowych rozgrywek w dniu następnym.
Drugiego dnia zawodnicy odpowiadali na pytania komisji złożonej z ekspertów danej kategorii. Na punktację ostateczną składała się suma punktów z testu eliminacyjnego, części praktycznej i części teoretycznej.

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę uzyskali następujące wyniki:

  • Madanowicz Marcin 3TI – Teleinformatyka – miejsce 5
  • Cela Gabriel 4TI – Teleinformatyka – miejsce 9
  • Wzorek Arkadiusz 4TI – Informatyka – miejsce 11
  • Huza Bartłomiej 4N – Elektryka – miejsce 11
Tytuł laureata i finalisty uprawnia uczniów do studiowania na wybranych kierunkach technicznych z pominięciem standardowej procedury rekrutacji.
Strona konkursu:
http://oowee.agh.edu.pl/
Strona szkoły gospodarza:
https://oowee.zstiojar.edu.pl/