ZST

Sukces uczniów ZST na łamach portalu miasta Tarnowa

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat konkursu „Webmaster to ja!” pt. Webmaster z tarnowskiej szkoły

I Miejsce zajął Przemysław Kuca z klasy 4IB

II Miejsce zajął Mateusz Świder  także z klasy 4IB

Pragnę przypomnieć, że konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu było Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Organizatorem merytorycznym z ramienia naszej szkoły była Pani Ewa Wardzała – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie Technik Informatyk.  Sukces uczniów zawdzięczamy nauczycielom ZST prowadzącym zajęcia z kwalifikacji E.14 tj. Januszowi Moczyrogowi, Januszowi Sadowskiemu oraz Ewie Wardzale. Gratulujemy sukcesu !