ZST

Sukces w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

2013-03-22 17.56.51Sukces naszych uczniów oraz naszej szkoły
w XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Jarosławiu 2013 r.

Dużym sukcesem zakończyła się XXXVI  edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Jarosławiu w dniach od 21 – 22.03.2013 r. Judasz Szymon  z klasy III TSK został Laureatem i zajął II miejsce, natomiast Maciej Chmielewski  z klasy IV TESK uzyskał tytuł Finalisty,.. w grupie elektronika medyczna.
W grupie elektrycznej Marek Nowak z klasy III TEAP uzyskał tytuł Finalisty a Przemysław Krzak z klasy IV TEL zajął miejsce tuż za podium.
Laureaci i Finaliści zapewnili sobie gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali indeksy na kierunki z pionu elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i na inne pokrewne we wszystkich Uczelniach Technicznych.
Olimpiada ma unikatowy charakter, oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne podczas wykonywania 2 ćwiczeń laboratoryjno – projektowych. Finał jest otwarty. Oznacza to, że Finalista odpowiada przed Komisją Konkursową, w obecności innych uczestników oraz widzów na wylosowane pytania. Pytania te maja charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z zawodowych przedmiotów. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.

Informacja o sukcesie Naszej Szkoły na stronie tarnow.naszemiasto.pl

Składam  gratulacje i dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.
Opiekun przygotowujący uczniów mgr inż. Robert Hosaja.