Superkomputery w nauce i przemyśle – wykład zdalny AGH

W dniu 24 stycznia 2023 odbył się wykład online, przeprowadzony przez pana dr hab. inż. Łukasza Raucha, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

Wykład opowiadał o ogólnych założeniach działania dużych klastrów obliczeniowych, prezentował Cyfronet – fizyczne superkomputery dostępne na uczelni AGH, zostały pokazane także liczne przykłady zastosowania tej technologii do rozwiązywania skomplikowanych problemów naukowych, logistycznych, produkcyjnych, itp.

W wykładzie wzięły udział klasy 3TI, 4TI, 3TN wraz z nauczycielami uczącymi w danych grupach.