ŚWIADOMIE WYBIERAM PRZYSZŁOŚĆ

Nasza szkoła bierze udział w kampanii społecznej „Świadomie wybieram przyszłość”, która ma celu  dostarczanie uczniom informacji o ich indywidualnych preferencjach i predyspozycjach zawodowych poprzez ogólnodostępne (poprzez Internet) kwestionariusze, jak również udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach edukacyjnych.

 
 Jeśli jesteś uczniem klasy III lub IV zgłoś się do doradcy zawodowego i pobierz indywidualne hasło do dwóch testów komputerowych: testu predyspozycji i preferencji zawodowych oraz do testu przedsiębiorczości. Wyniki zapisz i skonsultuj z doradcą.
 

Wykorzystaj szansę i pomyśl o swojej przyszłości zawodowej i edukacyjnej.