Światowy Dzień Zwierząt

W dniu 5 października  z okazji Światowego Dnia Zwierząt w auli szkolnej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły klasy I TI i I TAT. W ramach spotkania uczennice Aleksandra Burza i Adrianna Sarad przedstawiły prezentację multimedialną składającą się z dwóch części. W  pierwszej zwrócono uwagę na pogarszające się warunki dzikiej fauny. W ostatnich latach opracowane zostały bowiem obszerne raporty kilku ważnych organizacji międzynarodowych dotyczące kurczenia się populacji i wymierania gatunków.

W drugiej części skupiono się na zwierzętach domowych i   obowiązkach właścicieli czworonogów wynikających z regulacji prawnych. Ze spotkania można było się dowiedzieć m. in. o organizacjach rządowych i pozarządowych starających się walczyć z bezdomnością  i krzywdzeniem zwierząt.

Na zakończenie uczennice przypomniały, że na terenie naszego miasta funkcjonuje Azyl dla bezdomnych zwierząt oraz organizacja non profit OTOZ Animals – Ogólnopolskie Towarzystwo zwierzętom. Dlatego przypominamy o trwającej w naszej szkole zbiórce karmy prowadzonej przez koło ekologiczne. Karmę należy składać w szatni u Pani Uli.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu spotkania:
Pani Wicedyrektor Beacie Łabno, Panu Janowi Gębali, Aleksandrze Burzy, Adriannie Sarad  i Kacprowi Wielgusowi (dokumentacja zdjęciowa) oraz zespołowi technicznemu obsługującemu nagłośnienie i multimedia, Patrykowi Pałuckiemu, Jakubowi Małkowi, Jakubowi Jaroszowi.

organizatorzy:  Beata Kotaś, Anna Fronc, Szkolne Koło Ekologiczne