MIESIĄC-BIBLIOTEK2

ZGADUJ ZGADULA – BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Drodzy uczniowie! Każdego dnia – do końca października można w czytelni losować pytania
związane ze znajomością literatury, językoznawstwa i zagadnień bibliotecznych. Trzy
poprawne odpowiedzi będą nagradzane bardzo dobrą oceną z języka polskiego, a każda
próba podejścia do zagadki, niezależnie od rezultatu – „małym co nieco”. Zachęcam do
odwiedzin w bibliotece i sprawdzenia swojej wiedzy – Lucyna Olejnik