Święto Pracowników Grupy Azoty

Święto pracowników „Grupy Azoty” było obchodzone w tym roku w dniu 30 września. Jak podkreślił w swoim przemówieniu Prezes Zarządu – Tomasz Hinc zbiegło się z rocznicą powstania przemysłu chemicznego w Polsce. Oficjalna uroczystość, która tradycyjnie miała miejsce przed budynkiem Dyrekcji Generalnej  „Grupy Azoty” rozpoczęła się od wspomnianego wystąpienia Prezesa.  Znalazła się w nim krótka  historia poszczególnych zakładów, tworzących „Grupę Azoty” oraz informacja o bieżącej produkcji i wyniku finansowym. Następnie przybyłe na uroczystość delegacje, w tym delegacja nauczycieli naszej szkoły, złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi budowniczych Państwowej Fabryki Związków Azotowych oraz pracowników poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. W Święcie partnera naszej szkoły uczestniczył także poczet sztandarowy ZST.