„SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR”

KONKURS DLA KREATYWNYCH UCZNIÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w Konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników będzie wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.


Uczestnicy będą prezentować swój talent w jednej z trzech kategorii: praca pisemna, praca plastyczna lub film. Dokonania pretendentów do tytułu laureatów konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” oceni kapituła konkursu, według jednolitych kryteriów zapisanych w regulaminie.
Zgłoszenia do p. Alicji Wiśniowskiej
Szczegóły tutaj.