50 świerków zasadzonych w ZST

Szkolny Klub Ekologiczny przystąpił w bieżącym roku do programu o nazwie „Święto Drzewa”, organizowanego już po raz dwunasty przez Klub Gaja. Program ten ma na celu podjęcie rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez sadzenie i ochronę drzew. W ramach akcji na terenie pracowni ZST zasadzono 50 młodych świerków przekazanych naszej szkole przez Nadleśnictwo w Gromniku.
Akcję sadzenia drzewek przeprowadzono w dniu 6.11.2014 Wzięła w niej udział klasa III M, nadzorowana przez leśniczego Jacka Mytycha z Nadleśnictwa Gromnik. Mamy nadzieję, że wszystkie drzewka przyjmą się i będą zdobić teren naszej szkoły, przyczyniając się do poprawy powietrza w naszym najbliższym otoczeniu.
Organizatorki akcji, Beata Kotaś i Agnieszka Respondek, pragną serdecznie podziękować osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację  „Święta Drzewa” w ZST:

 1. Dyrektorowi mgr inż. Krzysztofowi Kołacińskiemu oraz dyrektorowi mgr Aleksandrowi Łopacie-Bernackiemu za pomoc w realizacji projektu,
 2. Nadleśnictwu Gromnik, a w szczególności:
 • Zastępcy Nadleśniczego, Grzegorzowi Wojtanowskiemu za podjęcie współpracy, konsultacje metodyczną na terenie ZST i przekazanie 50 sadzonek świerka,
 • Leśniczemu Jackowi Mytychowi, za instruktaż i nadzór przy sadzeniu drzewek,
 1. pani Katarzynie Ciuruś-Brzuchacz z Referatu Gospodarki Komunalnej w Tarnowie za konsultacje w sprawie dokonania nasadzeń poza terenem szkoły,
 2. uczniom klasy III M za solidną pracę przy sadzeniu drzewek.
 3. Zakładowi Składowania Odpadów Komunalnych za wypożyczenie sprzętu

Równocześnie informujemy, że akcję sadzenia drzew będziemy kontynuować już na wiosnę, zadrzewiając dalsze tereny wokół naszej szkoły a także jej okolice. Chcemy też zachęcić inne osoby do podjęcia podobnej akcji.
Dlaczego warto sadzić drzewa?
Oto kilka faktów:

 1. Drzewa to tlen: jedna 60-letnia sosna „produkuje” w ciągu doby tyle tlenu, ile potrzebują 3 osoby. Badacze zwracają uwagę na to, że naprawdę skuteczne są duże i stare drzewa. Przykładowo 100-letni buk „wytwarza” w ciągu godziny 1200 litrów tlenu. Jeden hektar drzew produkuje dziennie tyle tlenu ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość drzew pochłania rocznie taką ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów.
 2. Drzewa usuwają zanieczyszczenia: Liście drzew zatrzymują kurz (pyły) oraz pomagają usuwać z atmosfery toksyczne substancje. Zatrzymują one i usuwają z otoczenia szereg składników tworzących smog takich jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki. Wielkie drzewa usuwają 60-70 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe. Obliczono, że 100 drzew usuwa około 454 kg zanieczyszczeń rocznie, wliczając w to 181 kg ozonu oraz 136 kg cząsteczek stałych (zanieczyszczeń pyłowych). Dzięki obecności drzew pył unoszony z wiatrem (tzw. burze pyłowe) może być ograniczony o 75%.
 3. Redukcja ciepła: Drzewa pomagają wyrównywać tzw. „wyspy ciepła” będące skutkiem nadmiaru szkła i betonu w miastach. Tereny miejskie z dojrzałymi drzewami mogą obniżyć latem temperaturę otoczenia nawet o 11 stopni w porównaniu do terenów bez drzew.
 4. Redukcja hałasu: Dobrze usytuowane drzewo jest buforem chroniącym nie tylko przed zanieczyszczeniami, ale także przed hałasem miejskim. Nadmierny hałas można obniżyć przez właściwe posadzenie drzew i krzewów wzdłuż drogi oraz między osiedlami i dzielnicami przemysłowymi. Drzewa redukują hałas działając jak bufor i mogą obniżać jego poziom nawet o 50%.

(informacje zaczerpnięto z pracy Prof. dr habil. Marka Kosmali: „Po co ludziom drzewa” 2005)