Szkolne Dni Kultury

HARMONOGRAM

W tym roku z powodu panującej pandemii, Szkolne Dni Kultury ZST nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie tygodnia kultury. Szkolne Dni Kultury są imprezą tradycyjną i cykliczną. Nie chcemy pozbawiać Was tej zabawy i pewnej formy edukacji. Dlatego też, nasze konkursy, imprezy, spotkania i sesje naukowe odbędą się w formie on-line, tak żeby nikogo nie narażać na niebezpieczeństwo. Cześć z nich już się odbyła a część dopiero się odbędzie. Zgłaszajcie się do nauczycieli! Weźcie udział w tym projekcie! Nagrody to wysokie oceny oraz nagrody rzeczowe fundowane przez Radę Rodziców. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2021 r.

Zapoznajcie się z harmonogramem Szkolnych Dni Kultury.

Sławomir Skowron
Koordynator Szkolnych Dni Kultury ZST