ZST

Szkolne Dni Kultury – debatowanie po oksfordzku

Podczas Szkolnych Dni Kultury, drużyna reprezentująca ZST w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej przeprowadziła pokazową debatę pt. „Tarnów to miasto sprzyjające rozwojowi swoich mieszkańców”.
Uczestnicy debaty i publiczność zgromadzili się w auli szkolnej. Po przedstawieniu przez Marszałka (p.Alicja Wiśniowska) prowadzącego debatę ogólnych zasad, przystąpiono do „pojedynku na argumenty”. Mówcy z zasiadających naprzeciw siebie grup występowali na przemian, co stwarzało wszystkim równe szanse i decydowało o uporządkowaniu debaty. W roli sekretarza debaty wystąpił p. Paweł Kalita. Po stronie propozycji, która broniła słuszności dyskutowanej tezy zasiedli: Dawid Siwiec (3T), Jan Witek (2A), Konrad Poliński (2N), Emanuel Smołucha (3T), Krzysztof Szatrowski (1IB), Mateusz Patyk (1M). Zdania przeciwnego byli: Monika Pawula (2IA), Dominik Kras (1IB), Dominik Fitrzyk (3IA), Jakub Faliszewski (4IA), Dominik Kiwior (1IB), Szymon Miśtak (1IB).
Przedstawiciele zarówno jednej jak i drugiej grupy odwoływali się do własnych doświadczeń i przemyśleń, opinii ekspertów, próbowali wpływać na emocje odbiorców. Najtrudniejsze zadanie przypadło mówcom odpowiedzialnym za kontrargumentację. Jednak wszyscy uczestnicy wykazali się zdolnościami oratorskimi i wykorzystali wiele środków perswazyjnych. Błyskotliwe wypowiedzi, wychwytywanie błędów przeciwnika, cięte riposty sprawiły, że debata miała niezwykle emocjonujący przebieg. Świadczy o tym również zachowanie publiczności, której reprezentanci żywo reagowali na słowa padające z mównicy i sami zabierali głos w kwestiach dotyczących miasta Tarnowa. Debata zakończyła się głosowaniem, które polegało na zajęciu miejsca po stronie grupy, której argumentacja okazała się bardziej przekonująca. Publiczność, niewielką przewagą głosów, zdecydowała o zwycięstwie przeciwników tezy, nad którą dyskutowano. Warto podkreślić, że w tego typu imprezach nie ma wygranych i przegranych. Sam wynik debaty niekoniecznie musi świadczyć o stosunku głosujących do dyskutowanej tezy,
a jedynie o zwycięstwie argumentacji, przygotowania, sposobu wypowiadania się młodzieży, umiejętności perswazji i wpływania na emocje odbiorców. Specyficzna formuła debaty oksfordzkiej, na którą składają się konkretne role poszczególnych mówców, czas przeznaczony na wypowiedź, odświętny strój, oficjalne zwroty z pewnością pomaga uczyć kulturalnej dyskusji i doskonale przygotowuje młodych ludzi do wystąpień publicznych. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy poświęcili czas na merytoryczne przygotowanie do debaty, a także wykazali się umiejętnościami kulturalnego dyskutowania, panowania nad emocjami i stresem towarzyszącym wystąpieniom przed dużą publicznością.


fot. Aleksandra Mirek 1f

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]