SZKOLNE DNI KULTURY ZST – AKCENT MATEMATYCZNY

W  ramach SZKOLNYCH DNI KULTURY odbył się konkurs ”Matematyczny geniusz ” dla uczniów klas pierwszych oraz dwie prezentacje. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania zadania zamknięte oraz otwarte. Wkrótce zostaną ogłoszone jego wyniki.

Ze względu na dużą ilość  imprez na auli dwie prezentacje matematyczne odbyły się w sali 204.

Pierwsza a nich to „Matematyka wokół nas” , która odbyła się dn.20.02.23 (poniedziałek) na lekcji 4. Uczestnikami byli uczniowie klasy 3TEN.

Matematyka jest kluczem i drzwiami do nauki i jej elementy możemy znaleźć na każdym kroku, wystarczy być bardziej uważnym. Przede wszystkim  występuje w naukach ścisłych, ma zastosowanie np. w kryminalistyce. Również możemy ją spotkać  w życiu codziennym np. w modzie , na zakupach, w kuchni czy w kulturze (filmy , opery, przedstawienia teatralne, muzyka). Zwiedzając  różne miejsca możemy napotkać np. place miast oparte na elipsie, wykorzystanie wielościanów na placach zabaw czy budowlach np. piramidy.

Druga prezentacja „Sławni matematycy”  odbyła się dn.21.02.23 (wtorek) na lekcji 7, a jej uczestnikami byli uczniowie klasy 4TN.

Po ogólnym  zapoznaniu z pojęciem matematyki , jej działami ,  przykładowymi cytatami o matematyce wypowiedzianymi  przez znane  osoby, uczniowie poznali życiorysy, anegdoty  z życia znanych czy   mniej znanych matematyków. Wśród nich znalazł się  Pitagoras, Tales , Kartezjusz ,polscy matematycy np.Sierpiński, Banach, kryptolodzy którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma , jak również M.Kopernik, który był nie tylko sławnym astronomem  ale również matematykiem.

Warto przypomnieć , że dnia 18 listopada 2022 — Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin uczonego.

Prelegent: Dorota Bartoń.