Szkolne Dni Kultury ZST – matematyka

W ramach  Szkolnych Dni Kultury odbędą się następujące konkursy organizowane przez nauczycieli matematyki w podanych terminach :

1.Konkurs na najlepszego matematyka klas I -D.Bartoń 16.02 l.2(wtorek)

2.Konkurs na najlepszego matematyka klas II- B.Cholewa 15.02 l.2(poniedziałek)

3.Konkurs na najlepszego matematyka klas III-M.Połomska -Skrabot 19.02 l.2(piątek)

Uczniowie, którzy zgłosili chęć brania udziału w konkursie proszeni są o czytanie wiadomości na e-dzienniku, gdzie zostaną podane dodatkowe informacje od nauczyciela organizującego konkurs.

Ponadto przewidujemy przeprowadzenie trzech  następujących prezentacji.

1.Prezentacja dla klas I-Sławni matematycy- D.Bartoń

2.Prezentacja dla klas II-Fraktale -D.Bartoń

3.Prezentacja dla klas III-Matematyka na co dzień -D.Bartoń

Wszystkie prezentacje odbędą się  od 22.02 do 26.02 .Klasy biorące udział w prezentacji , zostaną  o tym poinformowane.