Szkolny Konkurs Historyczny

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„TWÓRCY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI”

W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów na temat zasłużonych jednostek dla polskiej niepodległości oraz działań dyplomatycznych i zbrojnych podejmowanych na rzecz odzyskania wolności przez Polskę.

Termin: 30 października 2018 r. (wtorek),

Uczestnicy: Dwuosobowe reprezentacje klas I, II, III, IV

Forma konkursu: test pisemny.

Zakres chronologiczny: 1914-1922

Zakres tematyczny: sylwetki Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Tadeusza Tertila; sprawa polska w polityce wielkich mocarstw; Legiony Polskie z uwzględnieniem I Brygady Legionów Polskich; ośrodki państwowości polskiej; kształtowanie granic państwa polskiego.

Literatura: podręcznik do historii klasa I i II str.66-86, podręcznik do historii i społeczeństwa: „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”s.130-141, strony internetowe (biografie polityków, Legiony Polskie), mapy historyczne- walka o granice Polski 1918-1922.

Uczestnicy konkursu uzyskują cząstkowe oceny wzorowe z zachowania za reprezentowanie klasy w konkursie szkolnym. Laureaci (trzy najlepsze lokaty) otrzymują cząstkowe oceny celujące z historii a bdb pozostali uczestnicy, jeżeli uzyskali, co najmniej 50 % możliwych punktów.

Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele historii do dnia 15 października 2018 r.

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia w konkursie.