Sukcesy

Szkolny Konkurs Wiedzy o Ignacym Mościckim – Patronie ZST.

Konkurs odbył się 18 lutego, rywalizowała w nim młodzież klas I w dwóch grupach. Na lekcji trzeciej – klasy po szkole podstawowej, zaś na lekcji 4 – klasy pierwsze ponadgimnazjalne. Uczestnicy musieli zapoznać się z życiem i działalnością Ignacego Mościckiego. Wszystkie zespoły wykazały się dużą wiedzą, co doprowadziło do dogrywki między klasami ponadgimnazjalnymi. 

Ostatecznie w klasach po szkole podstawowej młodzież zajęła:

I miejsce – I TE: Agata Szymanowska i Nikodem Michałek

II miejsce – I TN: Maciej Górski, Karol Sitko

III miejsce – I TT: Magdalena Wideł, Patryk Niziołek

W rywalizacji między klasami ponadgimnazjalnymi: 

I miejsce – I N: Jakub Falisiewicz, Barłomiej Huza

II miejsce – I E: Michał Drwal, Michał Kołodziej 

III miejsce – I A: Gabriela Gąciarz, Kacper Kras 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i świetnych wyników!