Szkolny Turniej Turystyczny ZST

7 lutego 2024 r. w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST odbył się Szkolny Turniej Turystyczny ZST zorganizowany przez Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”. W Turnieju wzięły udział 2-osobowe reprezentacje wszystkich 8 klas pierwszych a widownię zapełnili ich koleżanki i koledzy z klas pierwszych oraz członkowie SKT.

Turniej otworzył dyrektor Szkoły Pan Jacek Różycki, który podkreślił rolę SKT w życiu Szkoły oraz turystyki i krajoznawstwa w procesie edukacyjnym, podziękował organizatorom za przygotowanie Turnieju a rywalizującym drużynom życzył sukcesów.

W I etapie wszystkie drużyny rywalizowały między sobą w quizie turystyczno-krajoznawczym (przygotowanie: Amelia Hebda, 2 I), w wyniku którego do II etapu przeszło 5 drużyn: 1 A (6/8 pkt.), 1 F i 1 I (5/8 pkt.), 1 T (4/8 pkt.), 1 M (3/8 pkt.).

W II etapie pięć drużyn rywalizowało w trzech konkurencjach:

  • apteczka turystyczna – samarytanka (prowadząca: Julia Słowik, 2 A),
  • pakowanie plecaka – ekwipunek turysty (prowadzący: Kamil Radziszewski, 3 TI),
  • piosenka turystyczna (prowadzący: Rafał Rapacz, 3 TI).

Do finału zakwalifikowały się 3 drużyny: 1 I (29/32 pkt.), 1 T (27/32 pkt.), 1 F (26/32 pkt.). Odpadły drużyny: 1 A (25/32 pkt.) i 1 M (20/32 pkt.).

Finałowa konkurencja – mapa turystyczna / GOT (prowadząca: Oliwia Budzik, 4 TAT) – polegała na opracowaniu trasy wędrówki górskiej na podstawie mapy turystycznej oraz wyliczenia punktacji wg Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Tu najlepsi okazali się reprezentanci kl. 1 F zdobywając 19/20 pkt. a za nimi uplasowała się kl. 1 I (17 pkt.) i kl. 1 T (16 pkt.).

Ostatecznie miejsca na podium zajęli:
I miejsce – reprezentacja klasy 1 I w składzie: Jan Iwaniec, Bartosz Pytka (46/52 pkt.), miejsce II – reprezentacja klasy 1 F w składzie: Daria Czeczot, Filip Nadolnik (45/52 pkt.) a III miejsce przypadło reprezentacji klasie 1 T w składzie: Patryk Dryjański, Norbert Kieć (43/52 pkt.).

Uczestników wydarzenia zaszczycił Pan prof. dr Marcin Gębarowski – absolwent ZST, współzałożyciel SKT, który podczas zmagań finałowych wygłosił prelekcję „Moje Spotkania Z Górami”. Mogliśmy dzięki slajdom z wędrówek udać się w podróż po górach świata. Na prelekcję przybył też Pan Paweł Łępa (pierwszy prezes SKT) – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”.

Przebieg Turnieju uświetniał zespół muzyczny Cheeesegraters (w składzie: Natalia Bućko, 2 F; Michał Stawarz, 4 TAT; Inga Hebda, 4 TAT; Dominik Zając, 5 TN; Dawid Ksendor, 5 TF; Anna Kozioł, 4 TF), który oprócz „hymnu” klubowego „Wehikuł czasu” zespołu Dżem wykonał „Time” legendarnego Pink Floyd oraz „Nie płacz Ewka” Perfectu i Farby „Chcę tu zostać”.

Turniej prowadziła Gabriela Tabaczyńska, 4 TAT a nad prawidłowym przebiegiem i punktacją czuwało Jury w składzie: Tomasz Pikusa i Paweł Golec (opiekunowie Klubu), Oliwia Budzik, 4 TAT (prezeska Zarządu SKT) i Adam Bryl, 2 P (zwycięzca Turnieju z poprzedniego roku).
Przygotowaniem i koordynacją całości przedsięwzięcia zajęli się Ksawery Zelek, 4 TI oraz Jakub Więcek, 3 TEM.

Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Kultury ZST dnia 13 marca (w środę) o godz. 14:10 w auli szkolnej.


Zapraszamy do Klubu!