ZST

Szymon Judasz stypendystą Premiera i Ministra Edukacji

sz.judasz stypendia2013 004W dniu 02.12.2013r w Auli Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie z rąk Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego Szymon Judasz uczeń klasy IV TSK odebrał stypendia Premiera i Ministra Edukacji za rok szkolny 2012/2013.

Serdecznie gratulujemy.