ZST

Tarnowscy technicy mobilni w Europie

leonardoLISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH DO PROJEKTU
„Tarnowscy technicy mobilni w Europie”

koordynator projektu – Wioletta Krawiec