ZST

"Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie"

leonardoDnia 19 marca 2014 r. o godzinie 14.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności uczestników zajęć przygotowawczych projektu „Tarnowscy Technicy Mobilni w Europie”. Komisja kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu i nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowawcze, przeprowadzi indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczestnikami zajęć celem wyłonienia grupy wyjeżdżającej na staż.

koordynator projektu – Wioletta Krawiec