Tarnowska Nagroda Filmowa

Z radością informujemy, iż uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mają szansę zasiąść  w Jury Młodzieżowym 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz wziąć udział w cyklu spotkań edukacyjnych – MovieMy o kinie, które rozpoczną się online od marca br.

Dla wszystkich zainteresowanych przekazujemy instrukcje.

Nabór do jury składa się z czterech etapów:

 

Etap  1 – złożenie deklaracji udziału w TCK (formularz do pobrania ze strony www.tck.pl (bez potrzeby podbijania pieczątką w szkole)

Etap 2 – udział w spotkaniach online – MovieMy o kinie (według osobnego harmonogramu)

Etap 3 – test (pytania w oparciu o spotkania)

Etap 4 – udział wybranych uczniów w pracach Jury 35. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

 

Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym oraz cyklu MovieMy o kinie, uczeń w porozumieniu ze szkołą i otrzymaniu zgody powinien:

 

  • Przynieść wypełnione formularze i wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5 w godzinach 10.00 – 18.00 do 5 marca br.
  • Formularz i regulamin naboru dostępne są na stronie tck.pl
  • W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych
  • TCK samodzielnie już osobnym pismem dokona potwierdzenia zgłoszeń w szkole.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z panią Dominiką Dąbek z kina Marzenie:

 

nr telefonu: 14 6 888 885 od poniedziałku do piątku w godzinach10.00 -16.00

email: dominika.d@tck.pl

 

Pragniemy podkreślić, iż Tarnowska Nagroda Filmowa jest imprezą znaczącą dla naszego miasta i regionu. Udział w niej z pewnością będzie niezwykłym doświadczeniem.

 

 

notatka: p. Ewa Wójtowicz