SKT PTTK „Wehikuł” w czasie pandemii

Choć działalność wyjazdowa Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” została w czasie pandemii całkowicie zawieszona Zarząd Klubu pracuje systematycznie w trybie online. Zaplanowany w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST Szkolny Turniej Turystyczny zostanie przeprowadzony dla reprezentacji klas pierwszych w formie wirtualnej – szczegóły wkrótce.
Bieżące informacje Zarządu „Wehikułu” znajdziesz na stronie klubowej

www.skt.zst.tarnow.pl
Turystyka w ZST