ZST

TARNOWSKIE PIĄTKI MATEMATYCZNE

InformacjeDnia 04.10.2013 klasa III tesk  pod opieką p.D.Bartoń  wzięła udział w wykładzie w PWSZ w  Tarnowie w ramach Tarnowskich Piątków  Matematycznych. Wykład „O narzędziach statystyki  matematycznej”    poprowadził    p. dr Jerzy Szczepański. Przed wykładem uczniowie otrzymali kartki w dwoma zadaniami testowymi do rozwiązania.

W  XVII   wieku John Graunt opracował pierwszą tablicę długości trwania życia w celu opracowania wartości rent dożywotnich. Takie tablice wykorzystuje  Główny Urząd Statystyczny… W tych tabelach  podaję się jaki średni czas życia pozostaje osobom z danego rocznika do przeżycia co informuje o tym np. na ile lat należy przewidzieć świadczenie emerytalne  aby go nie zabrakło a jednocześnie zgromadzone fundusze nie przepadały.

Mamy trzy drogi prowadzące do odkrycia prawidłowości w nauce: dedukcja stosowana w matematyce, redukcja stosowana w przedmiotach przyrodniczych oraz indukcja najbardziej zawodna stosowana w życiu codziennym. Przedstawiane dane w statystyce za pomocą różnych tabel i diagramów są prawdziwe i bardzo pomocne , ale często stawiane hipotezy lub wnioski są niewłaściwe. Wynika to stąd, że często nie zwracamy uwagi jaka część populacji podlega badaniu np. czy cała klasa czy np. tylko dziewczęta oraz kierujemy się  niewłaściwymi kryteriami. Przykładowo: studenci, którzy zdawali egzamin licencjacki w czerwcu zdali go lepiej niż studenci we wrześniu. Pada hipoteza, że  studenci we wrześniu dostali trudniejsze zadania. Okazuje się ona błędna ponieważ ci którzy zdawali dopiero we wrześniu byli słabszą  grupą (nie mogli zdawać egzaminu w czerwcu bo nie pozaliczali wszystkich przedmiotów).

Porównując pensje mężczyzn i kobiet w pewnym zakładzie firmie można postawić hipotezę, że kobiety zarabiają mniej bo są dyskryminowane. Przyczyna jest jednak inna: mężczyźni zarabiają więcej bo np. maja godziny nadliczbowe, a kobiety ze względu na obowiązki domowe ich nie biorą.

Po  zakończonym wykładzie  uczniowie, którzy rozwiązali poprawnie zadania otrzymali drobne  nagrody. Było ich 13 na ponad 80 uczniów a wśród nich uczniowie III TESK:  Dominik Buchacz, Karol Bialik, Jakub Dorecki,  Bartłomiej Fijał,  Jakub Motyka, Michał Tomasiewicz. Nagrodzonym gratulujemy.