ZST

TARNOWSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE

ala3 listopada (czwartek) w obiektach III LO odbędą się Tarnowskie Spotkania Edukacyjne czyli targi edukacyjne szkół wyższych z Małopolski. Uczniowie klas maturalnych, którzy są zainteresowani udziałem w w/w wydarzeniu proszeni są o kontakt z p. Alicją Wiśniowską, w terminie do 28 pażdziernika.