TAURON wspiera Zespół Szkół Technicznych

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński oraz pan Jacek Duniec – Dyrektor TAURON –Dystrybucja Odział w Tarnowie wzięli udział w oficjalnym przekazaniu pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione przez firmę TAURON. W uroczystości wzięli udział pracownicy ZST, nauczyciele uczący techników elektryków oraz p. Jadwiga Rzeszutko kierownik Wydziału Personalnego HR.

Partner szkoły, już po raz kolejny w tym roku przekazał zestaw mierników elektrycznych i atotransformatory, które wzbogacą wyposażenie laboratoriów elektrycznych i elektronicznych. Umożliwi to podniesienie jakości kształcenia techników elektryków. Firma TAURON, która wspiera szkołę, oczekuje że dobrze wykształceni absolwenci ZST podejmą pracę w ich zakładach pracy, a szkoła świetnie przygotowuje ich do podejmowania wyzwań zawodowych. Zwłaszcza jeśli dysponuje dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami. Zakup kolejnych pomocy dydaktycznych przez Firmę TAURON to dobra inwestycja w przyszłych pracowników, a skorzystają na tym uczniowie, którzy wiążą swoją karierę zawodową z branżą energetyczną.

Umowa o współpracy zakłada udział uczniów klas o specjalności technik elektryk w wycieczkach zawodoznawczych do obiektów zarządzanych przez firmę Tauron, wykłady dla uczniów prowadzone przez pracowników firmy, możliwość odbywania przez nich praktyk zawodowych, udział wybranych uczniów i nauczycieli w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez firmę TAURON. Jak powiedział dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński: „współpraca ze znaczącymi na rynku pracy firmami reprezentującymi wysoki poziom technologiczny, jest opłacalna dla obu stron. Uczniowie mają kontakt z realnymi warunkami funkcjonowania w zakładach pracy, poznają najnowsze rozwiązania technologiczne, korzystają ze szkolnych laboratoriów doposażanych w najnowocześniejszy sprzęt przez firmy partnerskie. Tym samym wzrasta poziom kształcenia. Partnerzy szkoły włączając się w proces przygotowania dobrze wykształconych, znających firmę przyszłych pracowników zapewniają sobie młode kadry.”

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego potwierdził wysoką jakość swojej pracy zdobywając w 2019 r. po raz kolejny „Srebrną Tarczę” w rankingu szkół technicznych tygodnika „Perspektywy”. Wcześniej otrzymał ją w latach 2014, 2015, 2016 i 2017. A w roku 2015 dodatkowo jeszcze tytuł „Szkoły Olimpijskiej”.

Fot. Bartosz Świder 2F

Fot. Hubert Zaucha 3I/F