TAURON wspiera Zespół Szkół Technicznych

W dniu 29 marca 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Pan Jacek Duniec – Dyrektor TAURON –Dystrybucja Odział w Tarnowie oficjalnie przekazał na ręce Dyrektora ZST Jacka Różyckiego pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione przez firmę TAURON. W uroczystości wzięli udział pracownicy ZST, nauczyciele uczący techników elektryków oraz p. Jadwiga Rzeszutko kierownik Wydziału Personalnego HR.

Partner szkoły, po raz kolejny wspomógł naszą szkołę. Otrzymaliśmy autotransformatory, rezystory nastawne, kondensatory, cewki, multimetry i wiele innych pomocy dydaktycznych, które wzbogacą wyposażenie laboratoriów elektrycznych i elektronicznych. Umożliwi to podniesienie jakości kształcenia techników elektryków. Firma TAURON, która wspiera szkołę, oczekuje że dobrze wykształceni absolwenci ZST podejmą pracę w ich zakładach pracy, a szkoła świetnie przygotowuje ich do podejmowania wyzwań zawodowych. Zwłaszcza jeśli dysponuje dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami. Zakup kolejnych pomocy dydaktycznych przez Firmę TAURON to dobra inwestycja w przyszłych pracowników, a skorzystają na tym uczniowie, którzy wiążą swoją karierę zawodową z branżą energetyczną.

fot. Kacper Wielgus 3 tf

fot. Wojciech Kania 2 tf