TECHNIK ELEKTRYK

KLASA PATRONACKA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE


 TECHNIK ELEKTRYK

 

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 Specjalizacja:  automatyka przemysłowa

Technik elektryk to obecnie zawód niezwykle ceniony ze względu na rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki i wykazywany jako deficytowy na rynku pracy (również w Tarnowie i całym powiecie tarnowskim). Praca technika elektryka wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ efekty jego działań zawodowych mają zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektrycznej technik elektryk jest zawodem umożliwiającym łatwe rozszerzenie kwalifikacji, co  daje  szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia.

 

Technik elektryk może pracować:

 • jako monter i konserwator instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • w sektorze usług,
 • w budownictwie,
 • w komunikacji i innych dziedzinach gospodarki,
 • w przemyśle-elektrowniach, kopalniach, hutach,
 • we własnej firmie.

 

Typowe zadania i czynności technika elektryka :

 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn

i urządzeń elektrycznych,

 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • naprawa i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK:

 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

W zakresie kwalifikacji ELE.02. absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowanie instalacji elektrycznych,

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

W zakresie kwalifikacji ELE.05. absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektryk  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych,
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.