TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Dla kreatywnych!

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Specjalizacja: grafika komputerowa

 

Technik fotografii i multimediów należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Poszukiwane są osoby ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania, obrabiania zdjęć oraz tworzenia projektów multimedialnych. Cenieni są zwłaszcza ci, którzy wykonują projekty z zaangażowaniem i fachowością. Technik fotografii i multimediów to zawód dla tych, którzy interesują się fotografią, grafiką, mają wyczucie estetyki i kompozycji.

Cechami mile widzianymi u kandydatów na ten kierunek są: kreatywność, precyzja w wykonywaniu powierzonych projektów, cierpliwość, samodyscyplina pracy, przedsiębiorczość oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

 

Technik fotografii i multimediów może pracować:

 • w firmie fotograficznej,
 • w agencji modelingowej,
 • w agencji reklamowej,
 • w telewizji,
 • w redakcji prasowej,
 • dla portali internetowych i e-usług,
 • w archiwach,
 • w laboratoriach kryminalistycznych,
 • w wydawnictwach
 • we własnej firmie.

 

Typowe zadania i czynności technika fotografii i multimediów:

 • rejestrowanie, obróbka, powielanie i publikowanie obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu,
 • wykonywanie projektów graficznych,
 • tworzenie projektów multimedialnych,
 • wykonywanie zdjęć do dokumentów,
 • wykonywanie sesji fotograficznych okolicznościowych, portretowych, reklamowych,
 • tworzenie fotoreportaży,
 • rejestrowanie i przygotowanie materiałów cyfrowych do publikacji w mediach,
 • wykonanie i publikacja internetowych projektów multimedialnych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW:

AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.