TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – informator ósmoklasisty

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

tylko

w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych
im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach

KLASA PATRONACKA GRUPY AZOTY S.A.

Przedmioty

rozszerzone: chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, chemia

 

Specjalizacja: monitoring parametrów procesów przemysłowych

Jako jedyni w regionie od wielu lat szkolimy techników technologii chemicznej. Dzięki umowie partnerskiej z Grupą Azoty S.A. uczniowie uczą się pod okiem specjalistów – pracowników tej firmy. Doskonała współpraca pozwala na korzystanie z doświadczenia wielu wybitnych specjalistów a Grupa Azoty zyskuje wykształconych na miarę potrzeb firmy pracowników.

Młodzież odbywa praktyki w wydziale Tworzyw Sztucznych i Nawozów Sztucznych, zdobywając fachowe przygotowanie, by zasilić szeregi pracowników tej znanej w Polsce i Europie firmy.

W 2016 r. Zespół Szkół Technicznych, jako jedyna w Polsce średnia szkoła techniczna, obok uczelni wyższych,  oraz jej główny partner GRUPA AZOTY S.A. zostali wyróżnieni za współpracę. 

Więcej…. https://www.zst-tarnow.pl/zst-wyroznione-za-wspolprace-z-grupa-azoty-s-a/

 

Ten kierunek – wyjątkowy i jedyny w okolicach Tarnowa –  to gwarancja  doskonałego przygotowania do pracy w przemyśle chemicznym.

Na początku poznasz teoretyczne podstawy pracy technika technologii chemicznej.

Poniżej możesz sprawdzić, jak nazywają się Twoje przedmioty zawodowe:

 • maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym,
 • procesy technologiczne w przemyśle chemicznym,
 • planowanie i nadzór produkcji chemicznej,
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 • pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym,
 • badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym.

Zdobędziesz również praktyczne przygotowanie zawodowe w szkolnych pracowniach – profesjonalnie wyposażonych laboratoriach.

I zrobisz specjalizację z monitoringu parametrów procesów przemysłowych.

Po skończeniu technikum  i zdaniu egzaminów zawodowych możesz już pracować
w różnych gałęziach przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym,  kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin, itp.), gumowym, tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Rozszerzony program chemii i języka angielskiego realizowany na tym kierunku to doskonałe przygotowanie do  wszelkich studiów wyższych: farmaceutycznych, chemicznych, przyrodniczych, inżynieryjnych i wielu innych.

Sesje naukowe w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie – cykliczne spotkania z naukowcami pod nazwą  „Bliskie spotkania z chemią”

Co roku odbywają się sesje popularnonaukowe z udziałem pracowników naukowych wyższych uczelni oraz specjalistów-praktyków działających w przemyśle chemicznym. Prelegentami są również uczniowie ZST. Wiele ciekawostek, badań naukowych i praktycznych rozwiązań to podstawa sesji, ale towarzyszą jej również pokazy doświadczeń. I tutaj możesz się sprawdzić jako naukowiec- teoretyk i praktyk…

Zobacz z tego roku… https://www.zst-tarnow.pl/bliskie-spotkania-z-chemia-3/

Albo relację sprzed dwóch lathttps://www.zst-tarnow.pl/bliskie-spotkania-z-chemia-w-zst-2018/

 

Festiwal Zawodów, Małopolska Noc Naukowców, Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, Bliskie Spotkania Z Chemią … – to wydarzenia, w czasie których działasz jak profesjonalista i prezentujesz swój zawód.

Zobacz też… https://www.zst-tarnow.pl/malopolska-noc-naukowcow-tarnow-wrzesien-2017r/

Współpraca z uczelniami wyższymi wiąże się z udziałem w konferencjach, imprezach
i zajęciami lub warsztatami w specjalistycznych laboratoriach.

Partnerami naukowymi ZST są:

 • Akademia Tarnowska,
 • Politechnika Rzeszowska

Współpraca z organizacjami technicznymi to ogromne wsparcie dla pracowników Szkoły i uczniów. A są nimi:

 • SITPCHEM – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie
 • Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Tarnowie

Dzięki nim mamy możliwość poznania najnowszych badań i technologii w przemyśle.

WSPÓŁPRACA Z GAZ-SYSTEM S.A.

Ta firma też wspiera bardzo nasz kierunek – młodzież bierze udział w wielu zajęciach dodatkowych, stricte związanych z zawodem, odbywa praktyki zawodowe w Pogórskiej Woli, korzysta z wiedzy i doświadczenia pracowników firmy oraz nagród i stypendiów.

Zobacz też……..https://www.zst-tarnow.pl/warsztaty-chemiczne-gaz-systemu/

KONFERENCJE NAUKOWE i WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE to nieodłączny element nauki w ZST, możliwy dzięki współpracy z uczelniami wyższymi i organizacjami technicznymi, m.in.:

 • Spotkanie zorganizowane przez Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Grupy Azoty S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie.

 • Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska
  i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Zobacz więcej….https://www.zst-tarnow.pl/wycieczka-na-wydzial-budownictwa-inzynierii-srodowiska-i-architektury/

 • Wykłady zaproszonych gości z OPCW – Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej
  z siedzibą w Hadze (Holandia) w związku z oficjalną wizytą w Tarnowie
  w ramach współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Grupą Azoty S.A. i OPCW.

Warto przeczytać: https://www.zst-tarnow.pl/spotkanie-z-przedstawicielami-opcw/

 

 • Wycieczka do Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej

Obejrzyj: https://www.zst-tarnow.pl/wycieczka-do-zakladu-oczyszczania-i-ochrony-wod-politechniki-rzeszowskiej/

 

 • Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, której organizatorami są SITPChem o. w Tarnowie i Grupa Azoty S.A.

Zobacz: https://www.zst-tarnow.pl/krynica-2018/

STAŻE ZAGRANICZNE – ERASMUS + dają możliwość zdobycia doświadczenia w firmach europejskich.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW to wparcie, którego udzielają co roku:

 • Fundacja im. Ignacego Mościckiego
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST
 • SITPCHEM – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie
 • GAZ-SYSTEM S.A.

Przy wyborze tego zawodu weź pod uwagę swoje zainteresowania oraz predyspozycje zdrowotne. Będziesz mógł pracować jako technolog chemiczny, jeśli nie masz alergii na substancje chemiczne i lęku wysokości.

 

A co o nauce w zawodzie technik technologii chemicznej  w Technikum Nr 1 myślą  uczniowie?

Uważam, że zdecydowanie najbardziej w kierunku podoba mi się to w jaki sposób wiedza jest przekazywana uczniom. Nasi nauczyciele dokładają wszelkich starań, abyśmy dobrze opanowali niezbędny dla nas materiał, który przygotuje nas do egzaminów zawodowych jak i do matury.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują nam wycieczki np. do Grupy Azoty S.A., w czasie których zapoznajemy się z procesami chemicznymi. Podobają mi się również sesje chemiczne, które organizuje nasza szkoła. Goście, którzy się nam prezentują mają duże doświadczenie w branży chemicznej, dzięki czemu zyskujemy cenne wskazówki dotyczące naszego kierunku. Ciekawą opcją są dla uczniów praktyki zagraniczne oraz praktyki w różnych firmach krajowych. Daria

„Kierunek technologa chemicznego może się okazać bardzo istotny, szczególnie w świecie, w którym otacza nas pełno substancji przetwarzanych chemicznie. Jest on trudny, lecz satysfakcjonujący
i ciekawy.”
Sebastian

Co jeszcze?  W  skrócie o ZST…

 • Szkoła z tradycją – od 1931 R.
 • Nauka jednozmianowa
 • Przyjazna atmosfera
 • Szkoła sukcesu – zdobyte tytuły: „ZŁOTA SZKOŁA 2024” ,„SREBRNA SZKOŁA” w roku 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021”,  „Szkoła Olimpijska 2024 i 2015”
 • Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
 • Liczne stypendia
 • Koło Teatralne
 • Zespoły muzyczne
 • Samorząd Uczniowski z inicjatywą
 • Szkolny Klub Turystyczny „Wehikuł”
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Szkolne Koło Ekologiczne
 • Koła charytatywne: „Amicus”, „Caritas”
 • Koło  Honorowych Dawców Krwi  PCK
 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Przygotowanie mówców do Tarnowskiej Ligi Debatanckiej
 • współpraca z uczelniami z Akademią Tarnowską i Politechniką Rzeszowską
 • współpraca z firmami: GRUPA AZOTY S.A., GAZ-SYSTEM S.A., ZAKŁADY MECHANICZNE S.A. Tarnów, TAURON Dystrybucja, ELPLC, ELZAT, MEGAel, TEYON Kraków, Astor S.A.Kraków,
 • współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • koncerty, spektakle, wycieczki, imprezy