TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Technicznych NAJLEPSZE w TARNOWIE

RANKING 1867 TECHNIKÓW w Polsce w 2014 r.

wg tygodnika „PERSPEKTYWY”

(dane opublikowane w dniu 15.01.2014 r.)

RANKING GŁÓWNY (uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych, zawodowych i liczbę „olimpijczyków” z 200 najlepszych techników w Polsce).
Tylko trzy tarnowskie technika znalazły się w najlepszej dwusetce:..

Pozycja w Polsce

Pozycja w woj. Małopolskim

1.    Technikum Nr 1

w ZS Technicznych

im. Ignacego Mościckiego

 

110

 

17

2.

156

23

3.

197

32

RANKING wg WYNIKÓW MATURY (uwzględnia 200 najlepszych techników w Polsce).
Tylko dwa tarnowskie technika znalazły się w najlepszej dwusetce.

Pozycja w rankingu w poszczególnych latach

Technikum Nr 1

w ZS Technicznych

im. Ignacego Mościckiego

2014

150

2013

169

2012

200+

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH (uwzględnia 200 najlepszych szkół olimpijskich w Polsce; w poniższym zestawieniu przedstawiono wyłącznie dwa tarnowskie technika).

Pozycja w Polsce

1.   Technikum Nr 1

w ZS Technicznych

im. Ignacego Mościckiego

 

142

2.

152