ZST

Termin składania bibliografii – matura 2015 r.

Informacje

Przypominamy, że 1 kwietnia 2015 upływa ostateczny termin składania bibliografii do ustnego egzaminu z języka polskiego.

Bibliografię składamy u swojego nauczyciela polonisty (abiturienci w sekretariacie) w 2 egzemplarzach, opisaną wg wzoru:

  • temat prezentacji (w takim samym brzmieniu jak w deklaracji),
  • pozycje bibliograficzne,..
  • wykaz materiałów pomocniczych (np. rzutnik, laptop, DVD),
  • Bibliografie muszą być własnoręcznie podpisane.

 
Niezłożenie bibliografii w terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu ustnego z języka polskiego.