Uczniowie upowszechniają efekty stażu i ich trwałość

W ostatnich dniach, w ramach upowszechniania efektów stażu i ich trwałości, poprzez platformę Google Meet, odbyły się spotkania uczestników projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe z uczniami ZST, uczniami zaproszonych szkół podstawowych, pracodawcami: Grupa Azoty S.A., Tauron Dystrybucja, Megael, SONEL, Dipol, przedstawicielami PWSZ w Tarnowie, Politechniki Rzeszowskiej i SEP.

Przedstawiciele mechaników, elektryków, elektroników, informatyków, technologów i analityków biorących udział w stażu zaprezentowali obszerną relację z mobilności w Veszprém, Bradze i Sewilli. Oprócz sprawozdania z przygotowania do wyjazdu, samego stażu czy spędzania czasu wolnego, uczniowie przedstawili szereg rezultatów i efektów uzyskanych dzięki temu działaniu. Wyodrębnili wśród nich nabyte umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne, organizacyjne, komputerowe i inne. Wspomagając się prezentacjami multimedialnymi stażyści z wielkim zaangażowaniem zdawali relację, a odbiorcy z wielkim zaciekawieniem słuchali. Podkreślili, iż wyjazd z całą pewnością przyczynił się do rozwoju osobistego wszystkich uczniów, uwrażliwił ich na inne kultury, umożliwił im nawiązanie kontaktów międzyludzkich, wykształcił w nich postawy otwartości, dzięki czemu chętnie podejmowali pracę w zespole, skłonił ich do działania i zmotywował do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Konieczność porozumiewania się przy wspólnym wykonywaniu zadań z obcojęzycznymi partnerami uświadomiła im, jak ważna jest nauka języków obcych, zaś udział w projekcie umożliwił im utrwalenie, czynne używanie jak i poszerzenie słownictwa zarówno potocznego jak i specjalistycznego. Przebywając na mobilności uczniowie zwiedzili również wiele ciekawych miejsc, wycieczki dostarczyły im niezapomnianych wrażeń i informacji a także rozwinęły ich zainteresowania. Poprzez praktyki w firmach uczniowie poszerzyli wiadomości i umiejętności zawodowe, podnieśli kwalifikacje, zdobyli doświadczenia w nowym, zagranicznym środowisku, mogli porównać rynki i metody pracy w obrębie swojego zawodu, nawiązać kontakty z przedstawicielami pokrewnych branż i instytucji. Przekonali się, jak ważna jest umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, zaangażowanie, pogłębianie i rozwijanie swoich umiejętności, stopniowe wyznaczanie celów i planowanie kariery zawodowej. Udział w projekcie z pewnością pomógł im przygotować się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali relacji i oceny stażu. Przedstawione uzyskane efekty projektu oraz trwałość tych efektów niewątpliwie zachęcą innych uczniów do udziału w takich przedsięwzięciach, a pracodawcom ukazują potencjał stażystów jako przyszłych pracowników.

 

Materiały szkoleniowe opracowane przez stażystów

https://drive.google.com/drive/folders/1cXTj-CkpsWDgHZhAK4FAyrIKrOLbEjp_?usp=sharing

Prezentacje stażystów

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1DHfJQ_Z0ywpdj6jSGynEX7uJiGh2gsxo?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1dxUbHiMVjQg5ZgBknv7OJdK-g3LTOkuB?usp=sharing

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1XKH99zrZ0Xii-jikdDRyyQUMsXWKirft?usp=sharing