ZST

UMOWA POMIĘDZY POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ a ZST

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Rzeszowie zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy” pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Politechnikę Rzeszowską reprezentował Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury prof. PRz Piotr Koszelnik, a ZST – jej Dyrektor Krzysztof Kołaciński wraz z Wicedyrektor ds. Kształcenia Dorotą Lis…

Porozumienie jest kolejnym krokiem ZST na drodze do stałego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz jego atrakcyjności, w najlepszej szkole technicznej Tarnowa. Głównym elementem porozumienia jest objęcie Patronatem Honorowym uczniów kierunku technik analityk.

W ramach współpracy, wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej będą prowadzić w Szkole otwarte wykłady i inne spotkania. Uczniowie uzyskują możliwość udziału w pracach Kół Naukowych Politechniki. Zdolni uczniowie mogą liczyć na objęcie ich opieką naukową. Uczelnia umożliwi także nauczycielom udział w szkoleniach, kursach, egzaminach lub studiach podyplomowych (nawet w formie nieodpłatnej). Przedstawiciele kadry naukowej Politechniki oraz jej studenci będą uczestniczyć aktywnie w sesjach naukowych organizowanych przez ZST np. Bliskich Spotkaniach z Chemią i Dniach Techniki.

Należy podkreślić, że podobnie jak z funkcjonującą już umową z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Strony zadeklarowały objęcie współpracą w najbliższej przyszłości również innych kierunków kształcenia w ZST: technika informatyka, technika elektronika, technika elektryka i technika mechanika.

Jak powiedział dyrektor Kołaciński „noblesse oblige czyli szlachectwo zobowiązuje”. Nasza szkoła nie może zatrzymać się w rozwoju, a kto stoi ten się cofa. Staramy się zapewniać naszym uczniom nie tylko bezpośredni kontakt ze znaczącymi firmami bez którego nie da się kształcić zawodowo ale dbamy również o podnoszenie atrakcyjności nauki treściami pozaprogramowymi, pobudzającymi wyobraźnię i zachęcającymi do rozwoju indywidualnego.

Koordynatorem współpracy ze strony Politechniki został dr inż. Adam Masłoń, który między innymi jest absolwentem ZST. Dzięki niemu dyrektorzy ZST mieli również możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i kampusem Politechniki Rzeszowskiej.

(kk)


fot. MARIAN MISIAKIEWICZ, prawa autorskie zastrzeżone

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]