ZST

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w ZST

PiłsudskiNiepodległość jest darem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.
Józef Piłsudski

10 listopada 2015 roku odbył się uroczysty apel upamiętniający 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Trud walki o wolność, dramatyczne doświadczenia żołnierzy polskich podczas I wojny światowej i wreszcie odzyskanie ojczyzny opisały recytowane wiersze, legionowe piosenki, obrazy, fragmenty dokumentalnych filmów. Widowisko pokazało wielką wolę walki Polaków,.. którzy nigdy nie zrezygnowali z marzenia o własnym kraju i ostatecznie dowiedli słuszności swoich racji w 1918 roku.

„Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć, to móc”

Swój talent w realizację widowiska zaangażowali uczennice i uczniowie:
Kinga Zając, Agnieszka Aleksander, Paulina Rudzińska, Agnieszka Wydziałkiewicz, Patrycja Bachara, Natalia Baran, Klaudia Kuboń, Joanna Pochroń Wiktoria Pysyk, Justyna Leszkiewicz, Wiktoria Pilok  Magdalena Baran, Cezary Wadas, Rafał Gałek, Mariusz Łoboda, Grzegorz Szatko, Aleksander Jarosz, Rafał Zając, Grzegorz Szatko, Witold Lis, Marcin Wisz, Mateusz Kusiak, Bartosz Bednarenko.
 
Przedstawienie przygotowane zostało przez p. Martę Kaczor,  p. Grzegorza  Gawełka, p. Sławomira Skowrona.