Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dzień zakończenia roku szkolnego 2020/2021 zainaugurowała msza święta o godz. 8.00  w Kościele NMP Królowej Polski. O godz. 9.00 do  auli szkolnej przybyli zaproszeni goście, nauczyciele, wyróżnieni uczniowie, stypendyści, laureaci konkursów. Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Dorota Lis. Na wstępie powitała zgromadzonych, podkreśliła, jak trudny przeżyliśmy rok, pogratulowała  młodzieży, że mimo tylu przeciwności zdołali osiągnąć wysokie wyniki w nauce. Podziękowała nauczycielom i wychowawcom za ciężką pracę, pracownikom administracji i obsługi, którzy dbali o bezpieczeństwo i zdrowie w trudnych czasach pandemii, Radzie Rodziców , Fundacji im. I. Mościckiego za finansowe wsparcie i współpracę, partnerom strategicznym ( Grupie Azoty, GAZ- Systemowi, Firmie Mega-el, Tauronowi) i naukowym (PWSZ, Politechnice Rzeszowskiej,  SITPChem, SEP). Życzyła wszystkim wspaniałego letniego wypoczynku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, przedstawiciel Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. W dalszej kolejności wręczono nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Nagrody GAZ-Systemu, na mocy umowy z Fundacją im. I. Mościckiego wręczali: Pani Aneta Korda Burza – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju GAZ – System oraz Pan Tadeusz Szumlański – Prezes Fundacji im. I. Mościckiego. Listami gratulacyjnymi i upominkami wyróżnione zostały: Iwona Kupisz 3T, Joanna Sowa 3 T, Gabriela Gąciarz 2 A,  Aleksandra Hołuń 2 A,  Klaudia Cierpich 3 A. Stypendium GAZ-Systemu otrzymały: Iwona Kupisz 3 T, Joanna Sowa 3 T oraz Gabriela Gąciarz 2 A.

fot. Tadeusz Koniarz