Uwaga uczestnicy Rajdu Jesiennego

Zarząd SKT PTTK „Wehikuł” informuje, że odprawa uczestników Rajdu Jesiennego odbędzie się w piątek, 1 grudnia 2023 r. o godz. 14:55 w auli szkolnej.
Obecność wszystkich uczestników Rajdu jest bezwzględnie obowiązkowa.

Nieusprawiedliwiona wcześniej (do piątku) nieobecność na odprawie uczestników będzie traktowana jako rezygnacja z udziału w Rajdzie.