Uwaga zdający egzaminy z kwalifikacji

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CKE zdający zgłaszają się co najmniej 30′ przed wyznaczoną godziną egzaminu i przynoszą ze sobą tylko dokument tożsamości, przybory pomocnicze wymienione w komunikacie Dyrektora CKE oraz długopis/pióro z czarnym tuszem. Brak przyboru do pisania oznacza, że zdający rezygnuje z egzaminu, gdyż nie jest w stanie zakodować swojej pracy egzaminacyjnej.

Wykaz sal na egzaminy z kwalifikacji