ZST

Wampiriada 2014 w ZST

foto.-Urasinski-1518 listopada br. na terenie ZST z inicjatywy Szkolnego Klubu HDK  została zorganizowana po raz pierwszy w naszej placówce „Szkolna Wampiriada”. Celem akcji było promowanie honorowego dawstwa krwi oraz postaw humanitarnych. Uczestniczyło w niej 42 uczniów klas III i IV, którzy ukończyli 18 lat, co jest niezbędnym warunkiem kwalifikacji.  Wielu z nich zgłosiło się pierwszy raz. Aula szkolna została zamieniona w potężne laboratorium ze stanowiskami do rejestracji, poboru próbek krwi i jej badania, kwalifikacji lekarskiej, oddawania krwi…

Po weryfikacji medycznej krew oddało 19 uczniów. Z przyczyn zdrowotnych pozostali zostali zdyskwalifikowani. W promowanie działań włączyli się uczniowie klas II, którzy przygotowali plakaty i ulotki informacyjne. Dzięki temu zdobyli wiedzę teoretyczną na temat dawstwa krwi. Cieszymy się, że wśród uczniów naszej szkoły jest tak wiele osób, które bezinteresownie dzielą się tak cennym lekiem jakim jest krew z drugim człowiekiem.

Szczególne podziękowania należą się klasom 3E/I, 3F, 3M oraz 4TM, z których zgłosiły się najliczniejsze reprezentacje. Najwięcej skutecznych dawców było z klas 3E – 5 osób oraz klas 3F i 4M po 3 osoby. Najmniej chętnych zgłosiło się z klas 4 TESK, 4F i 4A.
Kolejną dużą akcję planujemy przeprowadzić na początku marca 2015r. Chętnych już dziś zapraszamy do współpracy w ramach Szkolnego  Klubu HDK. Wszelkich informacji dotyczących krwiodawstwa udzielają Bartosz Kowalski z klasy 4 TIN oraz opiekun SK HDK Marzena Gawron.
 


fot. Patryk Urasiński 3fot