ZST

ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW  Wymiana dobrych praktyk

15.XI 2014 -ZST Pu+éawy spotkanie 002W dniach od 14 do 16 XI 2014 r. w naszej szkole gościliśmy  przedstawicieli wszystkich Komisji Przedmiotowych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach na czele z dyrektorem Henrykiem Głosem oraz wicedyrektorami Agatą Panek i Krzysztofem Piskorskim. Przedstawiciele wszystkich Komisji Przedmiotowych obu szkół wzięli udział w warsztatach pt. „Wymiana dobrych praktyk”

Zespół Szkół Technicznych w Puławach kształci uczniów w takich samych zawodach jak nasza szkoła plus kierunek teleinformatyk. Nie ma natomiast kierunku fototechnika.
W ramach ogłoszonego przez MEN rok 2014/15  „Rokiem Szkoły Zawodowców”– grupy przedmiotowe analizowały funkcjonowanie dwóch szkół
technicznych (w Małopolsce i na Lubelszczyźnie), których celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wymogów nowoczesnego rynku pracy.
Spotkanie obu szkół patronackich, których wspólnym patronem jest „GRUPA AZOTY” miało na celu nawiązanie współpracy między nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących oraz wszystkich zawodowych.
Goście zwiedzili naszą szkołę- sale wykładowe, pracownie elektryczne, elektroniczne, informatyczne, fotograficzne, pracownie chemiczne. W godzinach popołudniowych zwiedzali Tarnów, oraz klasztor w Tuchowie i „Skamieniałe miasto” w Ciężkowicach.