Warsztaty Przyszłego Naukowca w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

W sobotę 10 grudnia 2022 roku dziesięcioosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych wzięła udział w zajęciach warsztatowych z chemii i fizyki zorganizowanych wspólnie przez Katedrę Chemii Akademii Nauk Stosowanych  w Tarnowie oraz Fundację Edumocni. Warsztaty odbyły się w  laboratoriach ANS pod kierunkiem Nauczycieli Akademickich.

Pierwsza część zajęć obejmowała trzygodzinne ćwiczenia z chemii, podczas których uczniowie samodzielnie wykonywali szereg doświadczeń chemicznych zgodnie z instrukcją zawartą w kartach pracy. Wykorzystując różne odczynniki chemiczne  przeprowadzali reakcje  pozwalające na identyfikację związków chemicznych oraz  wykazanie ich właściwości chemicznych. Ciekawym eksperymentem była elektroliza wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) oraz wody w aparacie Hofmanna. Niewątpliwie powtórzenie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu dla przyszłych techników analityków i technologów chemicznych jest bardzo cenne.

Interesująca również była druga część warsztatów, która  obejmowała zajęcia z fizyki. W czasie trzygodzinnych ćwiczeń uczniowie zaznajamiali się z zagadnieniami dotyczącymi  napięcia powierzchniowego wody, fal dźwiękowych, współczesnych źródeł energii oraz niepewności pomiaru.

Warsztaty były bardzo ciekawe i rozwijające. Zachęcały do analitycznego myślenia. Uczniowie pracując w sposób badawczy mogli obserwować, sprawdzać i wyciągać wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Z pewnością wszyscy uczestnicy wynieśli sporo cennej wiedzy i nowych umiejętności.

W warsztatach brali udział uczniowie z klasy 2 TAT, 3TAT, 4 TA , 4A  i  4T pod opieką pana Sławomira Skowrona.

 

Elżbieta Skowron