Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W grudniu 2022 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa, którzy otrzymali to stypendium w roku szkolnym 2022/2023.
Bartłomiej Maziarz z 3TEN i Leon Piwowarczyk z 4F to wyróżnieni uczniowie z naszej szkoły. Gratulujemy ‼️
Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.