ZST

Webmaster to ja

2 października 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie odbył się konkurs „Mam zawód. Mam fantazję” – konkurencja 1. „Webmaster to ja”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Organizatorem merytorycznym z ramienia naszej szkoły była Pani Ewa Wardzała – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie Technik Informatyk. Czytaj dalej …

                   Po powitaniu uczestników konkursu, opiekunów uczniów oraz szanownego jury przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych mgr inż. Krzysztofa Kołacińskiego. Nastąpiło losowanie rodzaju firmy dla której uczestnicy mieli tworzyć logotyp oraz stronę internetową. Spośród 5 różnych firm wylosowana została przez jednego z uczestników firma projektująca ogrody „MójOgród”. Uczestnicy, na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach komputerowych, mieli do dyspozycji krótki opis tej firmy oraz kilka zdjęć zgodnych z tematyką wylosowanej firmy.
                   W pierwszym etapie uczniowie projektowali logotyp dla firmy „MójOgród”. Poziom oddanych prac był bardzo zróżnicowany. Uczniowie używali gotowych elementów graficznych dostępnych w programie Photoshop lub sami rysowali grafikę. Pojawiały się rysunki na podstawowym poziomie umiejętności oraz bardziej profesjonalne. Jeden z projektów wyróżnił się swoją profesjonalnością, był wykonany bez użycia gotowych grafik, opisana była paleta barw użyta do tworzenia logotypu oraz świetnie odzwierciedlał temat zadania.
                   W drugim etapie uczestnicy tworzyli stronę internetową w której umieszczali wcześniej utworzone logotypy. Tutaj także poziom był bardzo zróżnicowany. Większość stron miało ładny i nowoczesny wygląd. Pojawiło się kilka bardzo modnych stron typu one-page. Niektórzy uczniowie tworzyli profesjonalne formularze oraz galerie zdjęć. Większość uczestników umiało odpowiednio dobrać kolorystykę strony do logotypu oraz kolorystyka ta odzwierciedlała rodzaj firmy.
Wyniki będą znane wkrótce, a wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2017.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]