Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego ogłaszają nabór kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Kandydatem na Przewodniczącego może być każdy uczeń począwszy od klasy II, który

uzyskał poparcie własnej klasy i akceptację wychowawcy klasy, osiąga dobre wyniki w nauce

i ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

 

Nazwiska kandydatów prosimy przesyłać poprzez e-dziennik do opiekunek SU, p. Katarzyny Pokorny lub p. Ewy Wójtowicz.

 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się po Świętach Wielkanocnych.

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunki: p. Katarzyna Pokorny, p. Ewa Wójtowicz