Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej na lata 2022-2025

3 listopada 2022r. na porannym, nadzwyczajnym zebraniu Samorządy Uczniowskiego wspólnie ustaliliśmy termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na lata 2022-2025 na 29 listopada 2022r. Kandydatem do Rady może zostać każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który na dzień wyborów ukończył 15 a nie ukończył 21 lat.

Terminarz

  • Do 10 listopada 2022r. kandydaci na radnych zgłaszają się do opiekunki Samorządu Uczniowskiego, p. Ewy Wójtowicz, poprzez wiadomość tekstową w e-dzienniku.
  • Do 17 listopada 2022r. następuje weryfikacja listy kandydatów w wyborach.
  • Od 18 do 24 listopada 2022r. kandydaci na radnych przeprowadzają w szkole swoje kampanie wyborcze.

Jeżeli chcesz brać czynny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym, skutecznie komunikować potrzeby i problemy młodych ludzi władzom miasta, przedstawiać i realizować pomysły uatrakcyjniające życie w społeczności lokalnej, zgłoś się!!!

Twoja praca w Młodzieżowej Radzie Miasta włączy naszą szkołę w życie społeczności lokalnej!

Samorząd Uczniowski