Wybory do Samorządu Uczniowskiego

24 marca 2023r. upłynął termin zgłaszania się uczniów chętnych do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie.

 

Niniejszym ogłaszamy, iż kandydatem na Przewodniczącego zostaje uczeń Maciej Żurek z klasy 3TEN.

 

Do 14 kwietnia 2023r. kandydat przeprowadza w szkole swoją kampanię wyborczą. Swój program przedstawia w czasie bezpośrednich spotkań z uczniami, w postaci plakatu wyborczego na tablicy ogłoszeń umieszczonej na parterze w budynku głównym oraz w mediach społecznościowych (oficjalne, szkolne konta).

 

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się 19 kwietnia 2023r.

 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką, p. Ewą Wójtowicz