Wyniki wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

29 września 2023r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Niniejszym ogłaszamy, iż większością głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Jagoda Kózka, uczennica z klasy 3TAT, natomiast Wiceprzewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego został Michał Polek, uczeń klasy 3TAT.
Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący zaproszą do współpracy II Wiceprzewodniczącego oraz członka Zarządu wybranego spośród przewodniczących wszystkich klas.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostali nauczyciele:
p. Katarzyna Niemiec, p. Tomasz Pikusa oraz p. Wojciech Potoczek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły!

Samorząd Uczniowski